Tarmo Riisenberg • 19. detsember 2001 kell 22:00

Riigiarhiiv kolib infoajastusse

Päringu tegemine on äärmiselt lihtne: lehekülje menüüst tuleb valida sobiv link ning sellele klikkides pääsebki kohta, kuhu saab jätta oma arhiivipäringuid. Päringule tuleb lisada taotluse esitaja nimi, aadress ja telefon.

Päringule saab vastuse hiljemalt ühe kuu jooksul, mis arhiivipäringute tavalist mahukust arvestades on vägagi hea tulemus.

Riigiarhiivi kodulehekülje funktsioon ei piirdu siiski päringute vahendamisega, vaid leheküljelt leiab informatsiooni ka arhiivi tegevuse, eesmärkide ja ajaloo kohta. Välja on toodud ka viited seadustele, mis reguleerivad riigiarhiivi tegevust, olulisemad neist on arhiiviseadus, arhiivieeskiri ning arhiiviregistri põhimäärus.

Loomulikult ei saa mööda vaadata ka nendest teenustest, mida riigiarhiiv pakub. Näiteks asutustele ja ettevõtetele pakutakse arhiivijärelevalve ning arhivaalide hindamise teenust. Hindamise põhjal otsustatakse, kas konkreetne arhivaal läheb hävitamisele või kuulub see hoopis säilitamisele.

Leheküljelt leiab ka juhendi arhiiviteatiste taotlemiseks, lihtsalt on kättesaadavad ka elektroonilised blanketid olulisemate teatiste taotlemiseks. Sellisteks päringuteks on omandit, töötamist ja õppimist, sõjaväeteenistust, kodakondsust, vangilaagris viibimist ning Eestist Saksamaale ümberasumist puudutavad teatised.

Riigiarhiivi lehekülje abil on endale võimalik selgeks teha ka uurimissaalide kasutamise eeskirjad, arhiiviteenuste eest tasumise korra, arhiivi fondide jaotuse ning nendele juurdepääsu reguleerivad seadused. Soovijatele on tagatud ka juurdepääs arhiivi publikatsioonidele.

Infot on ka riigiarhiivi teadus- ja publitseerimistegevuse kohta, samuti teiste arhiivide kontaktandmed ning ka tööpakkumiste rubriigi.

Riigiarhiivi koduleheküljest on olemas ka vene- ja ingliskeelsed variandid, kuigi need ei ole oma sisult nii mahukad kui eestikeelne, oma rolli vajaliku informatsiooni edastajana nad täidavad.

Kokkuvõttes võib öelda, et riigiarhiivi kodulehekülje näol on tegu eeskujulikult koostatud riigiasutuse koduleheküljega, mille visuaalse tagasihoidlikkuse kaalub mitmekordselt üle sisuline väärtus.

Hetkel kuum