Virkko Lepassalu • 20 detsember 2001

SAPARDi toetust saavad veel 11 toiduainetööstust

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) teatas, et rahuldas 11 toiduainetööstuse SAPARDi investeeringutoetuse taotluse kogusummas 51,3 miljonit krooni.

Seega saavad toetust kokku 15 piima-, liha- ja kalatööstust ligi 161 miljoni krooni suuruse koguinvesteeringu tegemiseks, millest SAPARDi abiraha moodustab 73,8 miljonit krooni.

SAPARDi toiduainetööstustele suunatud meetme (meede 2) esimesed taotlused võeti vastu juulis-septembris. Siis esitatud 21 taotlusest said positiivse otsuse 4 ettevõtet toetuse kogusummaga 22,4 miljonit krooni (2 lihatööstust, 1 piima- ja 1 kalatööstus).

Täiendav toiduainetööstuste taotluste vastuvõtt kestis 15. oktoobrist kuni 2. novembrini 2001. Selle raames laekus 17 projekti, neist 15 olid eelmisel korral negatiivse vastuse saanud ettevõtetelt. Uuele konkursile esitatud taotlustest said 11 positiivse otsuse, neist 7 olid piima-, 2 liha- ja 2 kalatöötlemise ettevõtted.

PRIA peadirektori asetäitja, SAPARD-agentuuri juhataja Katrin Noorkõivu sõnul on

nüüd selge, et käesoleva aasta mõne kuu jooksul toimunud taotlemise järel on investeeringutoetusest broneeritud ligi veerand kahe aasta rahast. Järgmisel aastal lisanduvad allesjäänud rahale veel 2002. a toetussummad.

Töötleva tööstuse esitatud taotlustest ilmneb, et kõige suurem investeerimisvajadus on lihasektoris. Ettepanek suurendada selle sektori toetust järgmisel aastal on esitatud ka põllumajandusministrile. Kogu SAPARD-programmi administreerimisega võib rahule jääda nii administreerijate kui taotlejate seisukohast. Kõige suuremat vajakajäämist on tunda nõustajate poolelt.

SAPARDi toetuse saamiseks esitati tänavu kokku 248 taotlust, millest 128 on saanud positiivse otsuse. Nendes projektides planeeritud koguinvesteering on 294,7 miljonit krooni ja SAPARDi toetus moodustab sellest 122,5 miljonit krooni.

Hetkel kuum