21. jaanuar 2002 kell 12:28

Kranich nõuab elektrijaamade remondiprojektile keskkonnahinnangut

Keskkonnaminister Heiki Kranich saatis täna Eesti Energia ASi juhatuse esimehele Gunnar Okkile kirja, milles juhib tähelepanu, et plaanitavale elektrijaamade energiablokkide rekonstrueerimisprojektile tuleb teha keskkonnamõjude hinnang.

Keskkonnaminister palub oma kirjas Eesti Energial esitada keskkonnaministeeriumile kinnitamiseks renoveerimisprojekti keskkonnamõju hindamise programm, mis sisaldab hindamise läbiviimise ja avalikustamise kava.

Võimaliku piirülese keskkonnamõjuga tegevuse kohta AS Narva Elektrijaamade poolt on keskkonnaministeerium saatnud teate Soome keskkonnaministeeriumile ja Vene Föderatsiooni Riiklikule Keskkonnakaitse Komiteele.

Hetkel kuum