21. jaanuar 2002 kell 12:33

Viiest EVPst neli on saanud pensionärid

Rahandusministeeriumi andmetel on 83% erastamisväärtpaberitest välja antud pensionieas või lähiajal pensioniikka jõudvatele isikutele, kellest enamik on vähemalt osa saadud erastamisväärtpaberitest turuhinnaga ära müünud.

Erastamisväärtpaberite müük on kümnetele tuhandetele vanemaealistele inimestele olnud ministeeriumi teatel märgatav tuluallikas.

2001 aasta viimases kvartalis EVP-de väljaandmise kiirus mõnevõrra kasvas, võrrelduna kolmandas kvartalis saavutatud kogu väljaandmisperioodi madalaima tasemega, kuid jätkub üldine langustendents, andes tunnistust kompenseerimisprotsessi süvenevast vaibumisest.

Kasutamata on veel jäänud 1,24 miljardit erastamisväärtpaberikrooni, mis koos tulevikus eeldatavalt väljaantava 0,15 miljardi krooniga moodustab 8% erastamisväärtpaberite prognoositavast kogusummast.

Hetkel kuum