Virkko Lepassalu • 23. jaanuar 2002 kell 14:50

Siseministeerium võtab majanduslike huvide deklaratsioonid üle

Siseministeerium võtab riigikontrolörilt üle omavalitsusjuhtide majanduslike huvide deklaratsioonide kogumise, hoidmise, kontrollimise ja avalikustamise, öeldakse siseministeeriumi pressiteates.

Korruptsioonivastase seaduse järgi on majanduslike huvide deklaratsiooni siseministeeriumile esitamise kohustus valla- ja linnavolikogu esimeestel, vallavanematel, linnapeadel ja linnaosa ja osavalla vanematel.

Majanduslike huvide deklaratsioon esitatakse igal aastal üks kuu pärast tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega või ühe kuu jooksul pärast ametikohale asumist.

Kui ametiisiku deklareeritud vara koosseis või struktuur oluliselt muutub, tuleb tal ühe kuu jooksul esitada uus deklaratsioon. Oluliseks muutuseks loetakse seaduse järgi varalise seisu muutust vähemalt 30% ulatuses või üle 100 000 kroonist muutust.

Hetkel kuum