Inge Rumessen • 24. jaanuar 2002 kell 9:26

Sampo uus ärinimi If Eesti Kindlustus

Sampo Eesti Varakindlustus muutis ärinime, sest kuulub 2. jaanuarist 2002 Põhjamaade suurimasse kindlustusgruppi If P C Insurance Holding Ltd, mis moodustus Sampo kahjukindlustusseltside ja Rootsi kahjukindlustusseltsi If ühinemisel.

Nimi 'If' viitab uuele omanikule ja 'Eesti Kindlustus' aktsiaseltsi

ajaloole.

Tulenevalt Sampo ja Ifi vahelisest lepingust, kasutab If Eesti Kindlustus

2002. aastal Sampo kaubamärki. Sellega näitame, et klientide jaoks ei muutumidagi. Kõigi kehtivate kindlustuslepingute tingimused jäävad samaks.

'Ifi kaubamärki võib praegu aga näha näiteks Norra suusakoondise mütsidel,'

ütles If Eesti Kindlustuse juhatuse esimees Olavi Laido.

Põhjamaade kindlustusseltside Sampo ja If ühinemisega moodustunud If

Holdingul on 24% Põhjamaade turust ning kokku 3,7 miljonit klienti. Ifigrupis töötab ligikaudu 8000 inimest.

If on Soomes, Norras ja Eestis kahjukindlustusturu liider, Rootsi turul on

If teisel kohal ning Taanis kuuendal.

If Eesti Kindlustus kogus 2001. aastal kokku 508 mln krooni

kindlustuspreemiaid. Võrreldes eelnenud aastaga laekus kindlustusmakseid0,4% rohkem.

Kindlustushüvitisi maksis If Eesti Kindlustus 2001. aastal kokku 251 mln

krooni, mis on 4,4% enam kui 2000. aastal.

Hüvitisi maksis Sampo vabatahtlikus sõidukikindlustuses 2001. aastal 95 mln

krooni ja kohustuslikus liikluskindlustuses 81 mln krooni.

If Eesti Kindlustus on 2001. aasta kokkuvõttes 35,5 protsendiga Eesti

kahjukindlustuse turu liider. Sampo varakindlustusel on üle 100 000 kliendi.

Hetkel kuum