31. jaanuar 2002 kell 7:41

Homme jõustub uus kord veevärgi ja kanalisatsiooniga liitumisel

Tallinnas jõustuvad alates homsest muudatused ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise eeskirjas ning liitumistasude hüvitamise juhendis ning liitumise tingimused muutuvad soodsamaks.

Täna korraldab Tallinna Linnavalitsus avaliku infotunni, et selgitada linlastele ja ettevõtjatele uuendusi veevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise korras. Infotund toimub kell 14-16 Tallinna Linnavolikogu III korruse saalis.

Selgitusi jagavad ja küsimustele vastavad abilinnapea Vladimir Panov ning Kommunaalameti ja Ettevõtlusameti esindajad. Linn hüvitab alates 1. veebruarist liitumistasu täielikult või osaliselt Tallinna elanikele, kelle maja asub veevärgi või kanalisatsioonita alal ning on saanud ehitusloa enne 1995. aasta 16. juunit.

Esimesel veevärgi või kanalisatsiooni toimimise aastal liituvate majaomanike eest tasub linn kogu liitumistasu, teisel aastal liitudes tasub majaomanik viiendiku ja kolmandal aastal pool liitumistasu. Lisaks liitumistasude hüvitamise määradele ja hüvituse saamise tingimustele muutuvad soodsamaks ka liitumistasu arvutamise alused. Senisest suurem hulk majaomanikke hakkab saama suure krundi soodustust, vee-ettevõtja aga saab kohustuse teavitada elanikke ette võrgu ehitamise algusest.

Muudatused liitumiseeskirjas näevad muuhulgas ette, et liitumistasu arvutamisel aluseks võetavas kinnistu pindalas arvestatakse endiselt maja maapealsete korruste pindala, kuid mitte enam majaalust maad. Liitumistasu piirmäär on nii veevärgi kui ka kanalisatsiooni puhul koos käibemaksuga 40 krooni kinnistu ruutmeetri kohta.

Suure krundi soodustuse saamiseks vajalik pindala on alates veebruarikuust poole väiksem - 1500 ruutmeetrit senise 3000 asemel. Soodustusmäär jääb endiselt 75 protsendiliseks - selle kinnistuosa eest, mis ületab 1500 ruutmeetrit, makstakse veerand tavalisest liitumistasust.

Samuti sätestab liitumiseeskiri, et kui vee-ettevõtja hakkab ühes või teises piirkonnas välja ehitama veevärki ja kanalisatsiooni, siis peab ta selle tänavate lõikes avalikustama kuu aega enne tööde algust.

Hetkel kuum