Ülar Lauk • 31. jaanuar 2002 kell 11:01

Vene pankade klientide üle seatakse sisse karm kontroll

1.veebruarist jõustub Venemaal seadus 'Vastutegevusest kuritegelikul teel saadud sissetulekute legaliseerimisele', kirjutab Kommersant.

Samaaegselt jõustuvad vastavad seadusaktid - Venemaa Keskpanga instruktsioonid sellest, kuidas pangad peavad hakkama oma klientide kohta ettekandeid tegema.

Sisuliselt muudab see ära pangasaladuse mõiste, piirab pangaklientide kodanikuõigusi ja teeb ettepaneku lugeda kahtlustäratavaks terved ärivaldkonnad.

Totaalse jälgimise eest pole keegi kaitstud - isegi keeldumine esitada andmeid, mida te ei pea esitama, on aluseks teie kandmiseks 'kahtlaste' nimekirjadesse.

Lisaks lähevad kahtlaste klientide nimekirjadesse automaatselt need, kelle tegevuse kontrolli peab pank 'liiga kulukaks'. See tähendab, et kui teie pangal pole tahtmist vastutada teie operatsioonide puhtuse eest, teatab ta lihtsalt vastavatele riigiorganitele, et tal on klient, kelle tegevust pole eriti viitsimist kontrollida.

Venemaa Keskpanga instruktsioonide järgi peab igas pangas hakkama tööle spetsiaalne töötaja, kes allub ainult vastava krediidiorganisatsiooni juhile. Tal on kõige laiemad volitused sisenemaks ükskõik millisesse panga ruumi, võtma koopiad ükskõik millisest dokumendist jne. Sealjuures on soovitav võtta koopiaid nii, et vajadusel saaks neid kasutada kohtus tõendusmaterjalidena.

Vastutavat töötajat peab seejuures kõigiti abistama sisekontrolli juurde loodud spetsiaalne teenistus.

Pikemat artiklit Kommersandist saab lugeda <#siit=http://www.kommersant.ru/lenta.html?id=32817>

Hetkel kuum