Kadi Heinsalu • 11. veebruar 2002 kell 14:27

Lapse passiga läheb vähemalt 30 päeva aega

Kui saabuvale koolivaheajale on planeeritud klassiekskursioon või perereis välismaale, tuleks aegasti mõelda ka reisidokumentide korrasolekule. Juhul, kui reisida soovival lapsel pass puudub, tuleb arvestada, et passi taotluse esitamisest kuni dokumendi kätte saamiseni kulub 30 päeva, teatab kodakondsus- ja migratsiooniamet.

Kui alla 15aastane laps reisib välismaale koos vanemaga, kelle passi on lapse andmed kantud, ei ole lapsel reisides isiklikku passi tarvis. Üle 7 aasta vanuse lapse andmete juures on vajalik ka tema pilt. Olemasolevasse passi lapse andmeid hiljem juurde lisada ei ole võimalik.

Kui laps sõidab ekskursioonile ilma vanemateta või koos vanemaga, kelle passis tema andmeid ei ole, tuleb lapsele taotleda isiklik pass.

Alla 15aastase lapse eest esitab passi taotluse tema vanem või seaduslik esindaja.

Riigilõiv lapsele passi taotlemisel on 75 krooni, mida on võimalik tasuda kodakondusus- ja migratsiooniameti kontorites sularahas või pangakaardiga (lisandub panga teenustasu). Riigilõivu võib tasuda ka eelnevalt pangaülekandega, sel juhul tuleb KMA-le koos muude dokumentidega esitada lõivu tasumist tõendav dokument või kirjalikud andmed lõivu tasumise kohta.

Taotlusankeedi vormistab KMA regionaalosakonnas kohapeal klienditeenindaja, taotluse esitajal tuleb anda vaid allkiri.

Kui lapsele on varem KMA poolt pass väljastatud, võib taotluse esitada posti teel. Selleks tuleb KMA-le saata täidetud taotlusankeet, lapse foto ja riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Pass väljastatakse KMA regionaalosakonnast lapsevanemale või lapse seaduslikule esindajale allkirja vastu 30 päeva jooksul. Alla 15aastase lapse passi kehtivusaeg on kuni 5 aastat.

Erandjuhtudel (ootamatu reis lähipäevadel vms) on võimalik taotleda passi väljastamist 48 tunni jooksul. Selleks tuleb pöörduda KMA Harjumaa osakonna Vanalinna büroosse Tallinnas Lai tn 40 ning esitada kõik eelpoolnimetatud dokumendid. Riigilõiv on sel juhul 500 krooni. Posti teel passi kiirkorras väljastamist taotleda pole võimalik.

Lisainfo internetilehelt www.pass.ee.

Hetkel kuum