Virkko Lepassalu • 14. veebruar 2002 kell 8:07

Emor: tarbimise kiire kasv aeglustus 2001. a

2001. aastal kulutasid Eesti tarbijad keskmiselt 2682 krooni pereliikme kohta kuus, võrreldes eelmise aastaga on ostukulutused kasvanud 6% võrra, teatas uuringufirma Emor.

Kõige enam on aastaga kasvanud kulutused maksetele ja finantstehingutele ? näiteks laenu- ja liisingumaksetele.

Leibkondade netosissetulekud jäid vaatamata keskmise brutopalga märkimisväärsele kasvule 2000. aasta tasemele. Keskmiseks netosissetulekuks pereliikme kohta kuus kujunes 2417 krooni, mis on 1% võrra enam kui aasta varem. Brutopalga kiirema kasvu üheks põhjuseks võib olla ümbrikupalkade osakaalu vähenemine. Sissetulekuallikana on kasvanud abirahad ja toetused.

Seega ületasid Eesti tarbijate kulutused nende sissetulekuid teist aastat järjest. Tarbimine varem kogutud säästude arvel ja avanenud krediidivõimaluste ärakasutamine peegeldavad jätkuvalt eestimaalaste usku positiivsetesse arengutesse ja enda toimetulekusse.

6% tarbimise kasv võrreldes 2000. aastaga tähendab siiski juba kasvu aeglustumist. Seda on mõjutanud tõenäoliselt nii seisak sissetulekute kasvus kui ka see, et sissetulekutest rohkem kulutada saab ainult teatud aja jooksul. Samuti võib olla ettevaatlikkust lisanud ka meedias palju kajastamist leidnud ohunoodid maailma majanduse olukorra halvenemisest.

Kasvu aeglustumine on siiski puudutanud esmajoones kõige kõrgema ostujõuga tarbijakihti, kelle finantsvabadus on peale laenu- ja liisingukohustuste võtmist vähenenud ja viinud osa neist keskmise ostujõuga tarbijakihti.

Hetkel kuum