Inno Tähismaa • 21. veebruar 2002 kell 12:02

Peaminister ja ametiühingud hakkavad taas kohtuma regulaarselt

Peaminister Siim Kallas ja ametiühingutegelased otsustasid tänasel kohtumisel, et jätkavad eelmise valitsuskoalitsiooni ajal alguse saanud traditsiooni ning kohtuvad edaspidi vähemalt kord kvartalis, teatas valitsuse esindaja.

Nii ametiühingute kui valitsuse huvides on õigeaegne tegelemine võimalike sotsiaalkonfliktidega ning nende ennetamine seal kus võimalik.

Siim Kallas ning sotsiaalminister Siiri Oviir kohtusid täna Stenbocki majas ametiühingutegelaste delegatsiooniga, mida juhtisid Eesti Ametiühingute Keskliidu juht Kadi Pärnits ning Teenistujate Ametiliitude organisatsiooni juht Toivo Roosimaa. Peaminister arutas ametiühinguliidritega ettepanekuid erinevate sotsiaalvaldkonda reguleerivate seaduste sujuvamaks rakendamiseks, tööseadusandlust ning töötuse probleemi aktiivsema lahendamise võimalusi.

Peaminister ja ametiühinguliidrid arutasid pensionireformi teise samba ning töötuskindlustuse maksete rakendumise võimalikku mõju madalapalgaliste töötajate elujärjele. Kallase sõnul ei saa mitme uue seadusega kaasnevaid mõjusid käsitleda maksukoormusena, kuna nende rakendumisega asuvad inimesed koguma vahendeid iseenda tuleviku kindlustamiseks. Peaminister tõi siinkohal näiteks pensionireformi teise samba rakendumise.

Ametiühingutegelaste sõnul on ka väikestel maksetel eriti tugev mõju madalapalgaliste töötajate olukorrale ning seepärast tuleks nende hinnangul leida võimalusi madalapalgaliste töötajate sissetulekute suurendamiseks läbi maksuvaba miinimumi tõusu või läbi palgatõusu. Kallas ja Oviir lubasid seda teemat valitsuse edasises tegevuses silmas pidada kui ametiühingutele prioriteeti.

Sotsiaalminister, peaminister ja ametiühinguliidrid rõhutasid vajadust panna töötuid läbi aktiivsete tööturumeetmete rohkem ja sisulisemalt huvituma tööotsingutest. Kõik osapooled leidsid, et passiivne töötute toetamise süsteem võib juba praegu väiksema elukallidusega Eesti piirkondades vähendada töötute initsiatiivi uue töökoha otsingutel.

Hetkel kuum