Kadi Heinsalu • 22. veebruar 2002 kell 9:57

Politsei ei nõustu süüdistusega, et teeb neljast kohtutäiturist miljonärid

Järgneb Politseiameti pressiteade:

Reedeses (22.02.2002) Eesti Päevalehes ilmus ajakirjanik Arvi Tapveri

artikkel, millel on Politseiameti hinnangul eksitav pealkiri ('Politsei teebneljast täiturist miljonärid').

Kohtutäituriteni jõuavad Eestis enamasti need politsei poolt määratud

rahatrahvid, mida on trahvitud isikutelt nende majandusliku olukorra tõttuäärmiselt raske välja nõuda. Taolised haldustrahvid puudutavad enamastialkoholijoobes avalikus kohas viibimisi, avaliku korra rikkumisi,narkootikumide tarvitamist, pisivargusi, liiklusalaseid rikkumisi ja muudsarnast.Nii näiteks õnnestus 2001. aastal Tallinna Politseiprefektuuri määratudrahatrahvidest kohtutäiturite abiga kodanikelt välja nõuda vaid 54 000krooni. Kokku määras prefektuur rahatrahve umbes 40 miljoni krooniväärtuses, kuid maksujõulised kodanikud maksavad oma trahvid enamasti iseära ja kohtutäiturini need ei jõua.Seega ei nõustu Politseiamet EPL-i artikli pealkirjas sisalduva vihjegasellele, nagu laseks Tallinna politseiprefektuuri tegevus osadelkohtutäituritel alusetult rikastuda. Kindlate kohtutäiturite määramine onvajalik selleks, et Eesti riik saaks politsei määratud rahatrahvidestminimaalsete kulutustega kätte võimalikult suure osa.

Pressiteatele on alla kirjutanud Indrek Raudjalg, Politseiameti pressibüroo juhataja kt.

Hetkel kuum