5. märts 2002 kell 15:34

Tallinn kaalub 10 000kroonise kolimistoetuse maksmist sundüürnikele

Linnavalitsus arutab oma homsel istungil 10 000 krooni suuruse kolimistoetuse maksmist sundüürnikele. Lõpliku otsuse langetab linnavolikogu.

Eelnõu kohaselt makstakse kolimistoetust sotsiaaltoetusena tagastatud eluruumi üürnikule või ühele temaga koos tagastatud eluruumis elanud täisealisele perekonnaliikmele, kellel oli eluruumi kasutusõigus enne selle tagastamist õigustatud subjektile ning kui tagastatud eluruumist asuti ümber pärast 1. jaanuari 2001.

Kolimistoetus on ühekordne toetus, mida makstakse tagastatud eluruumist ümberasumisega seotud kulude osaliseks kompenseerimiseks. Kolimistoetust ei maksta, kui tagastatud eluruumist asutakse ümber Tallinna linna omandis olevasse eluruumi.

Taotlus kolimistoetuse saamiseks tuleb esitada Tallinna Elamumajandusametile. Taotlus peab sisaldama andmeid kolimistoetuse taotleja kohta, tagastatud eluruumi aadressi, arveldusarve numbrit ning panga nime ja koodi, kuhu kolimistoetus üle kantakse.

Linnaosade valitsuste (v.a. Tallinna Kesklinna Valitsus ja Põhja-Tallinna Valitsus) andmetel on käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga 73 isikut, kes võiksid kolimistoetust taotleda.

Tallinna Elamumajandusamet hakkab kolimistoetust maksma linnaeelarves ettenähtud vahenditest.

Hetkel kuum