Viktoria Korpan • 4. aprill 2002 kell 7:07

Leibkonnaliikme kuu keskmine netosissetulek oli mullu 2289 krooni

Leibkonnaliikme sissetuleku ja kulutuste kasvutempo aeglustus, teatas statistikaamet. 2001. aastal oli leibkonnaliikme kuukeskmine netosissetulek 2289 krooni.

<img src='http://www.aripaev.ee/gfx/onl_images/graaf/sissetulek.png' border='1' align='left'> Linnaleibkonnaliikme kuukeskmine netosissetulek oli 2430 krooni ja maaleibkonnaliikme 1973 krooni.

Netosissetuleku erinevus maakonniti vähenes. Suurim kuukeskmine netosissetulek oli leibkonnaliikmel Tallinnas (2750 krooni) ja väikseim Valgamaal (1589 krooni, s.o 58% leibkonnaliikme sissetulekust Tallinnas ja 69% Eesti keskmisest).

2001. aastal suurenes leibkonnaliikme kuukeskmine netosissetulek 5% ja väljaminek 4%.Kui 2000. aastal suurenes leibkonnaliikme sissetulek 9% ja väljaminek 18%, siis mullu sissetuleku ja kulutuste kasvutempo aeglustus.

Leibkonnaliikme sissetulekute struktuuris olulisi muutusi ei toimunud. Suurima osatähtsusega oli palgatööst saadud sissetulek ? 66% ehk 1506 krooni, järgnes sissetulek pensionist ? 18% ehk 410 krooni. Individuaalsest töisest tegevusest saadud tulu osatähtsus oli 5% ehk 112 krooni.

Leibkonna tüübi järgi oli leibkonnaliikmel suurim kuukeskmine netosissetulek lasteta paari leibkonnas (3432 krooni) ning väikseim kahe lapsega ühe täiskasvanu leibkonnas (1561 krooni, ehk 55% lasteta paari leibkonna leibkonnaliikme netosissetulekust).

2001. aastal oli leibkonnaliikme kuukeskmine väljaminek 2320 krooni. Leibkonnaliikme väljaminekute struktuuris olid suurima osatähtsusega toidukulutused (32%), järgnesid eluasemekulutused (15%), transpordikulutused (9%) ning vaba aja veetmise kulutused (7%). Riietele ja jalanõudele kulutas leibkonnaliige 6% väljaminekust, nii nagu ka majapidamisele ning mitmesugustele kaupadele ja teenustele.

Aastaga suurenesid rahalistest kulutustest enim kulutused haridusele (30%), sideteenustele (14%) ja vabale ajale (11%).

Suurim kuukeskmine väljaminek oli leibkonnaliikmel Tallinnas (2816 krooni) ja väikseim Valgamaal (1631 krooni, s.o 58% Tallinna leibkonnaliikme väljaminekust).

Leibkonna tüübi järgi oli suurim kuukeskmine väljaminek liikme kohta lasteta paaril (2901 krooni) ja väikseim kolme põlvkonna leibkonnal (leibkond, milles elavad koos vanavanemad, nende lapsed ja lapselapsed) ? 1725 krooni leibkonnaliikme kohta.

2001. aastal oli miinimumpalk 1600 krooni. 10%-l leibkondadest ei ulatunud leibkonnaliikme kuukeskmine netosissetulek poole miinimumpalgani, 28%-l leibkondadest oli see pool kuni üks miinimumpalk, 42%-l üks kuni kaks miinimumpalka, 11%-l kaks kuni kolm miinimumpalka, 5%-l kolm kuni neli miinimumpalka ja 4%-l üle nelja miinimumpalga.

2001. aastal oli ühe inimese 30 päeva arvestuslik elatusmiinimum 1306 krooni, millest toidukorv maksis 646 krooni.

Aastaga suurenes arvestuslik elatusmiinimum 7%, sealhulgas toidukorvi maksumus 9%.

Hetkel kuum