5. aprill 2002 kell 12:49

Eesti, Läti ja Leedu energiasüsteemid eraldusid kaheks tunniks Venemaast

Eesti energiasüsteem eraldus täna enam kui kaheks tunniks koos teiste Balti riikide energiasüsteemidega Venemaa energiasüsteemist.

Kell 10.35 eraldusid Eesti, Läti, Leedu, Kaliningradi ja osa Valgevene

energiasüsteemidest täielikult Venemaa loodeosa energiasüsteemist.Eraldumist juhtis Balti energiasüsteemide koordineerimiskeskus DC Baltija,mis asub Riias.

Balti energiasüsteemi Venemaast eraldamise eesmärgiks oli selgitada,

kuivõrd on Baltimaade energiasüsteemid tehniliselt valmis sõltumatukstoimimiseks eriolukordades. Samuti registreeriti ja koguti andmeidsageduslike reguleerimiskarakteristikate kohta.

Töötamisel iseseisva energiasüsteemina viidi läbi rida katseid, mille käigus kontrolliti turbiinide ja generaatorite käitumist võimaliku energiadefitsiidi või

võimsuse ülejäägi tingimustes. Pärast katsetuste programmi täitmistsünkroniseeriti eraldunud osa Venemaa loode-osa energiasüsteemiga uuestikell 12.43.

Eraldumine, taasühinemine ja katsetused kulgesid edukalt. Energiatarbijate

elektrivarustuses eraldumine häireid kaasa ei toonud.

Taolisi eraldumisi süsteemi kontrollimise eesmärgil on Eesti energiasüsteem

teinud alates 1993.aastast keskmiselt kord kahe aasta jooksul.

Hetkel kuum