5. aprill 2002 kell 14:19

Raepress: otsustuskorras müüdavad korterid ei ole äriobjekt

Ajalehe Äripäev väited munitsipaalkorteritega hangeldamisest ei vasta tõele, ei ole vähimatki alust väita, et otsustuskorras müüdavate korterite ülesostmise ja edasimüümise pealt teenivad maaklerid miljoneid kroone.

Elamumajandusameti juhataja asetäitja Priit Pärtelpoja sõnul on

väljamõeldis, et otsustuskorras müügi läbi tuleb kinnisvaraturule saduendisi munitsipaalkortereid.

'Otsustuskorras müüdud korteri edasihangeldamine on äärmisel juhul vaid

erandjuhtum,' ütles Pärtelpoeg. 'On ilmselge, et nende korterite kasutajatelei ole kavatsust linna poolt antud võimalusega äritseda. Reeglina kindlustabüürnik endale sellega võimaluse korterit ise edasi asustama jääda.'

Pärtelpoja sõnul on otsustuskorras müüdavate korterite üürnike puhul

valdavalt tegemist tagastatud majade sundüürnikega, kellele linn on korteriüürile andnud ja kes vajavad seda endale ja oma perele elamiseks.

'Linnalt korteri üürile ja nüüd väljaostmise võimaluse saanud inimestest on

80-90% endised sundüürnikud,' ütles Pärtelpoeg. 'Teine kategooria inimesi,kellel linn eluruumi tagantjärele erastada võimaldab, on erastamistaotluseesitamisega hilinenud, kuid aastaid seda korterit kasutanud üürnikud.'

Eelmise aasta juunist on linnavolikogu langetanud otsustuskorras müügi

otsuse 190 korteri puhul. Linn alustas majas asuvate üksikute erastamatajäänud munitsipaalkorterite nende üürnikele otsustuskorras müükiparalleelselt majavalitsuste müügiga eelmisel aastal.

Otsustuskorras müügi põhjendatuse kontrollituse tagab taotluse mitmekordne

läbivaatamine - lõpliku otsuse langetab linnavolikogu pärast küsimuseläbivaatamist ja otsustamist linnaosa valitsuses ja linnavalitsuses.Eluruumide otsustuskorras müüki reguleerib linnavara võõrandamise kord.

Hetkel kuum