Kadi Heinsalu • 10. aprill 2002 kell 15:20

Riigikohus tunnistas kehtetuks Tallinnas tänavakauplemise tasu

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas kehtetuks tänavakaubanduse kauplemiskohtade eest võetava tasu määramise Tallinnas.

Kolleegium tunnistas kehtetuks Tallinna Kesklinna vanema 28.märtsi 2000.a korralduse 'Tänavakaubanduse kauplemiskoha tasumäärad Kesklinna territooriumil' ja Tallinna Linnavolikogu 10.detsembri 1998.a määrusega kinnitatud 'Turul ja tänaval kauplemise eeskirja' punkti 4.6.

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tegi otsuse Tallinna Halduskohtu

taotluse alusel.

Riigikohus leidis, et linnavolikogu määrusega kinnitatud eeskirja punkt 4.6 on vastuolus Põhiseaduse §ga 31 tagatud ettevõtlusvabadusega, sest ükski seadus ei anna kohalikule omavalitsusele õigust kehtestada tasu tänavakaubanduse kauplemiskohtade eest.

Kesklinna vanema korralduse tunnistas Riigikohus kehtetuks, sest Kohaliku

omavalitsuse korralduse seaduse järgi pole linnaosal õigust anda üldakti.Vaidlustatud korraldus on vormilt küll üksikakt, kuid sisu poolest üldakt.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus jõustub

väljakuulutamisest, on lõplik ega kuulu edasikaebamisele.

Hetkel kuum