23. aprill 2002 kell 8:39

Julianus Inkasso laienes Ida-Virumaale

Märtsis avas Jõhvis esinduse Julianuse Inkasso Agentuur AS.

Ida-Virumaa esinduse avamine on esimene samm firma tegevuse regionaalsemaks muutmise suunas. Laienemine on tingitud nii pidevalt suurenevast võlanõuete portfellist, kui ka klientide arvu kasvust Eesti erinevates regioonides. Julianus Inkasso juhataja Jaanus Laidvee sõnul suudetakse klientidele ja võlgnikele lähemal asudes osutada veelgi kvaliteetsemat inkassoteenust.

Ida-Virumaal on Julianus Inkasso lisaks ärinõuete sissenõudmisele pööranud erilist tähelepanu ka kommunaalettevõtete ning korteriühistute debitoorsete võlgnevuste vähendamisele. Teadaolevalt on selles regioonis elanike maksekultuur nõrgem kui nii mõneski teises Eesti piirkonnas ning Julianuse Inkasso soovib olukorda muuta, pakkudes niinimetatud mass-sissenõudemenetlust eeskätt just kommunaalettevõtetele ja korteriühistutele.

Käesoleva aasta aprillis-mais alustab Julianus Inkasso massilist kohtumenetlust kommunaalteenuse eest võlgu olevate isikute vastu. Lähema kolme-nelja kuuga kavatsetakse esitada ligikaudu tuhat hagi kohtusse ning menetlust jätkatakse kuni maksedistsipliin oluliselt paraneb ja elanikkond hakkab endale võetud kohustusi korrektselt täitma.

Julianus Inkasso teeb koostööd aktsiaseltsiga Krediidiinfo, kellega on sõlmitud infovahetusleping, mille kohaselt edastab Julianus Inkasso Krediidiinfo maksehäirete registrisse infot enda menetluses olevate võlanõuete kohta. Vastavalt eelpool nimetatud lepingule edastab Julianus Inkasso maksehäirete registrisseinformatsiooni nii ettevõtete kui eraisikute kohta, kes ei suuda tähtaegselt kohustusi täita.

Andmed maksehäirete kohta säilitatakse ning neid hoitakse Registris nähtaval 7 aastat arvates maksehäire kustutamise ehk võlanõude tasumise päevast. Registris sisalduva info põhjal langetavad oma igapäevaseid krediidiotsuseid pangad, liisingfirmad ja teised krediteerijad.

Hetkel kuum