Raimo Ülavere • 26. aprill 2002 kell 8:06

Sapardi teise programmiga tuleb Eestisse ligi 200 mln krooni

Rahandusminister Harri Õunapuu allkirjastab täna teise Sapardi programmi finantsmemorandumi, millega EL annab toetust üle 197 miljonit krooni.

Lisaks sellele finantseerib Eesti riik tänavu Sapardi programmi 4 miljoni euro ehk 62,5 miljoni krooni ulatuses.

Käesoleval aastal võtab programm arvesse sooviavaldusi veebruari keskpaigast kuni septembrini ning toetab investeeringuid Eesti talupidajatele ja Eesti toiduainetööstusele, eesmärgiga arendada ja moderniseerida tootmist ja tööstuseid. Näiteks toetab programm investeeringuid uutesse seadmetesse piimatööstuses, lautade ja tootmishoonete ehitusse, samuti alternatiivsetesse majandustegevustesse nagu maaturism ja kalakasvatus. Programm toetab ka investeeringuid maapiirkondade infrastruktuuri.

Tänavu on oodata ligikaudu 250 projekti realiseerimist investeeringute kogumahuga 50 miljonit eurot ehk ligi 782 miljonit krooni (toetused koos omafinantseeringute mahuga). See on täiendus 130 projektile toetuste kogumahuga 8 miljonit eurot ehk 125 miljonit krooni, mida finantseeriti 2001. aastal Sapard programmi käivitamisel.

Euroopa Komisjoni Delegatsiooni Eestis Phare ja ISPA osakonna juhataja Claus Kondrup ütles, et nimetatud finantsmemorandumiga annab Euroopa Liit märkimisväärse panuse Eesti põllumajandussektori moderniseerimisse. 'Tänu sellele tugevneb põllumajandussektori konkurentsivõime, suureneb töökohtade arv maal ning tõuseb Eesti põllumajandussaaduste kvaliteet,' märkis Kondrup. 'Sapard aitab oluliselt kaasa Eesti liitumisele Euroopa Liiduga, kuna võimaldab Eesti põllumajandusel saada rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks ning parandada maapiirkondades inimeste elukvaliteeti.'

Hetkel kuum