29. aprill 2002 kell 11:06

Euroopa Parlamendi liikmed tutvuvad Eestis võrdsete võimaluste loomisega

Europarlamendi liikmed tulevad Eestisse tutvuma edusammudega võrdseid õigusi kaitsva seadusandluse vastuvõtmisel.

Neljapäeval ja reedel viibivad Eestis Euroopa Parlamendi naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komitee liikmed, et saada ülevaade Eesti edusammudest võrdseid õigusi kaitsva seadusandluse vastuvõtmisel.

Euroopa Parlamendi delegatsioon arutab võrdõiguslikkust reguleerivat seadusandlust koos sotsiaalminister Siiri Oviiri, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Toomas Vilosiuse ning põhiseaduskomisjoni esimehe Indrek Meelakuga.

2.-3. maini toimuva kahepäevase visiidi eesmärgiks on saada ülevaade, mil määral on Eesti naiste õigusi ning võrdseid võimalusi reguleeriv seadusandlus viidud vastavusse Euroopa Liidus kehtivate normidega enne eeldatavat euroliiduga liitumist.

Delegatsiooni juhtiva Euroopa Parlamendi Taanist valitud võrdõiguslikkuse komitee liige Lone Dybkjaeri sõnul on Eesti-visiit osa pikemast Euroopa Liidu kandidaatriike hõlmavast ringsõidust.

'Naiste õiguste komitee on huvitatud meeste ja naiste võrdsete õiguste tagamisest nii Euroopa Liidus kui kandidaatmaades. Mitmete riikide külastamise eesmärgiks ongi saada ajakohane ülevaade naiste õigustega seonduvast, eeskätt soolist võrdõiguslikkust kaitsvast seadusandlusest ja selle vastuvõtmise suunas tehtud edusammudest. Tahame jõuda selgusele, kas Euroopa Liit peaks tegema naiste õiguste vallas rohkem pingutusi,' ütles Dybkjaer.

Hetkel kuum