Tarmo Riisenberg • 3. mai 2002 kell 8:42

Siseministeerium on registreerinud 27 Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kogudust

Tänaseks on siseministeerium registreerinud 27 Moskva Patriarhaadi Eesti Oigeusu Kirikusse (MPEOK)kuuluva koguduse põhikirjad.

Kogudused on Kirikute ja koguduste seaduse alusel kantud Eesti kirikute, koguduste

ja koguduste liitude registrisse.

Siseministeerium on registreerinud 8 MPEOK Tallinna, 13 Ida-Virumaa ja 6

Tartu praostkonna koguduse põhikirjad. Kokku kuulub Moskva PatriarhaadiEesti Õigeusu Kirikusse 32 kogudust.

12. aprillil esitas MPEOK siseministeeriumile ametliku

registreerimisavalduse ning põhikirja, 17. aprillil registreeris siseministeeriumMoskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ja selle kolme koguduse põhikirjad.

30. aprillil leppisid siseministeerium ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu

Kirik kokku, et lõpetavad vaidluse haldusasjas kiriku registreerimiseküsimuses. Kokkuleppe järgi loobus MPEOK Tallinna halduskohtule esitatudkaebuse toetamisest ning osapooled palusid kohtul menetlus lõpetada.

Hetkel kuum