Heidit Kaio • 21. mai 2002 kell 9:52

Valitsus kiitis heaks raamatupidamise seaduse eelnõu

Raamatupidamise seadus loob õiguslikud alused ja kehtestab rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest lähtuva raamatupidamisarvestuse ja -aruandluse.

Käesoleval ajal kehtiv raamatupidamise seadus, mis võeti vastu 1994. aastal, vastas omal ajal suures osa rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele IFRS).

Tänaseks on IFRS palju edasi arenenud, ning kehtivas seaduses on tekkinud palju vastuolusid IFRSga.

Eelnõu aluseks on seletuskirja kohaselt võetud kehtiv raamatupidamise seadus. Eelnõuga muudetakse Raamatupidamise Toimkonna regulatsiooni ning lisatakse uusi erisusi teatavat liiki ettevõtjate suhtes, jättes samas erisusi ja erandeid välja.

Olulised muudatused on tehtud seaduse ülesehituses ja sõnastuses, eesmärgiga muuta see loogilisemaks ja paremini loetavaks.

Hetkel kuum