24. mai 2002 kell 6:50

Ehitamine muutub Eestis litsentsivabaks

Riigikontroll tegi oma auditis ettepaneku lõpetada tegevuslitsentside andmine ehitamiseks kui piisava seadusliku aluseta tegevus.

Nii majandus- kui põllumajandusministeerium teatasid riigikontrollile, et tegevuslitsentside andmine lõpetataksegi praegu Riigikogu menetluses oleva uue ehitusseaduse jõustamisega eeldatavalt järgmise aasta algusest.

Riigikontroll auditeeris ettevõtjatele ehitustööde tegemiseks, ehitiste projekteerimiseks, projektide ekspertiisiks ja ehitusjärelevalveks tegevuslubasid (-litsentse) andvate riigiasutuste - majandus- ja põllumajandusministeeriumi ning maantee-, muinsuskaitse ja raudteeameti tegevust.

Audiitorid ei tuvastanud, et loataotlejaid oleks koheldud sihilikult ebavõrdselt või esitatud neile põhjendamatuid nõudmisi. Siiski polnud majandus- ja põllumajandusministeeriumil ning muinsuskaitseinspektsioonil ehituslitsentsi andmiseks piisavat seaduslikku alust, leiab riigikontroll.

Hetkel kuum