Inge Rumessen • 29. mai 2002 kell 15:17

Iga teine eestimaalane huvitatud tööst välismaal

Kui Eesti astub Euroopa Liitu, siis on peaaegu iga teine eestimaalane huvitatud töötamisest välismaal.

Soome Ametiühingute Keskliidu poolt läbi viidud uuringust selgus, et pooled Eestis küsitletud inimesed soovivad olla püsivalt oma koduriigis, 46% eelistab välisriiki ja 4% ei osanud sellele küsimusele vastata.

Kõige rohkem tahetakse tööle minna Saksamaale (17%), teisel-kolmandal kohal on Soome (10%) või mõni muu Euroopa Liidu maa (10%), neljandal Rootsi (7%) ja viiendal kohal Taani (3%).

Teine eelistusmaana tõusis esikohale Rootsi (12%), järgnesid Saksamaa (11%), mõni muu Euroopa Liidu maa (10%) ning võrdselt 7% Soome ja Taani.

Küsitlus annab ülevaate ka sellest, millistel tingimustel ja mis tegevusaladel tahetakse välismaal töötada, milliseks kujuneb palgatase Euroopa Liiduga liitumise järel Eestis, millisena nähakse ametiühingut ja kuidas suhtuvad soomlased Eesti liikmelisusesse.

Hetkel kuum