Viktoria Korpan • 19. juuni 2002 kell 11:59

Eksportöörid suunduvad Kesk-Euroopasse

Peamiselt Läände ning Skandinaaviasse eksportivad ettevõtted plaanivad lähitulevikus oma müüki laiendada Kesk-Euroopasse.

Eesti Väliskaubanduse Liit viis Tartus toimunud ekspordikoolitusel läbi küsitluse ligi 100 koolitusel osalenu vahel, kus selgus, et hetkel peamiselt Läände ning Skandinaaviasse eksportivad ettevõtted plaanivad lähitulevikus oma müüki laiendada Kesk-Euroopasse, kirjutab Eesti Väliskaubanduse Liidu Teataja.

37 protsenti vastanutest väitis huvi tundvat just Kesk-Euroopa turu vastu, kuigi antud regiooni osakaal ekspordis on hetkel väga väike.

Uuringust selgus ka, et paljudel juba Balti turul tegutsevatel ettevõtetel on plaanis minna Soome ja Rootsi turgudele ning vastupidi. Mõningast huvi tunti ka Hiina ja Jaapani vastu.

48 protsenti vastanutest ekspordivad hetkel peamiselt Lääne turule, pea sama hulk küsitletuid peavad Soome ning Rootsi riike oma peamisteks eksporditurgudeks. 40 protsenti vastanutest ekspordivad Läti ja Leedu turgudele ning 21 protsenti Venemaale.

Üle poole küsitletud ettevõtetest müüb enamuse toodangust välisturgudel. Küsitluses osalesid põhiliselt puidu- ja toiduainetööstuse esindajad; huvilisi oli ka transpordiärist ja jaekaubandusest.

Ostjate leidmiseks kasutavad eksportöörid väga erinevaid kanaleid. Põhiliselt leitakse partnereid messidel osalemise ning individuaalsete ärireiside kaudu. Üllatavalt palju ettevõtjaid (42 protsenti) väitis, et ostjad on ise aktiivsed olnud partnerite otsimisel. Osaliselt kasutatakse ka Internetimüüki.

Uuringust selgus, et üle poole küsitletutest (61 protsenti) pole rahul riigipoolse ettevõtluse toetamise süsteemiga. Ainult neljandik (24 protsenti) eksportööridest on sellega rahul ning 15 protsenti vastanutest ei ole teadlik riigipoolsest toetussüsteemist.

Riigilt ootavad eksportöörid peamiselt riigi maine parandamist, regionaalset toetust, abi ekspordi krediteerimisel ning soodsaid koolitusi. Huvi tuntakse ka riigi poolt finantseeritavate välisturgude ülevaadete ning turuuuringute vastu. Mitmed ettevõtjad peavad esmatähtsaks topelttollide kiiret kaotamist.

Samuti leiti, et riik võiks eksportööri toetamiseks korraldada soodsaid stazheerimisvõimalusi analoogse profiiliga välisettevõtetes ning kursusi internetivõimaluste paremaks kasutamiseks nii turgude tundmaõppimisel kui ka klientide leidmisel.

Eesti Väliskaubanduse Liit koostöös Shveitsi Impordi Edendamise Programmide Organisatsiooniga SIPPO korraldas ekspordikoolituse Eesti eksportööridele Tartus Atlantise konverentsikeskuses 3.-7.juunini. Üritust finantseeris suures osas SIPPO ning huvi koolituse vastu oli väga suur.

Hetkel kuum