Heidit Kaio • 26. juuni 2002 kell 12:48

AS-i Elpec lõppenud majandusaasta oli edukas

Eesti Energia tütarfirma Elpec 2001/2002 majandusaasta kasum oli 0,8 mln krooni.

Ettevõtte müügimaht oli 9,0 mln krooni, investeeringute mahuks kujunes 1,2

mln krooni.

Ettevõtte grupisiseste ja -väliste klientide osakaal 2001/2002 majandusaastal oli vastavalt 60 protsenti ja 40 protsenti. Grupisisesteks tellijateks on Eesti Energia allüksused, grupivälised tellijad on võidetud turult konkursi korras.

Elpec juhataja Erlend Kaljula sõnul avas ettevõte klientide paremaks

teenindamiseks Tartu piirkonna kontori ja moodustas elektrivõrgu planeerimise osakonna.

?Pikemas perspektiivis plaanime oma tegevust veelgi laiendada, konkreetseteks sammudeks on koostöökokkulepe Latvenergo Projekts?ga, samuti koostööleping Fincopower OY-ga,? kommenteeris ettevõtte tegevust Kaljula.

Elpec põhitegevuseks on elektrienergia ülekandmisega seotud alajaamade ja elektriliinide kompleksprojekteerimine ning nendega seotud ehitus-, montaazi- ja remonditööde järelevalve ning elektrivõrgu alased konsultatsiooniteenused.

Aktsiaseltsi Elpec aktsiad kuuluvad 100% Eesti Energiale. Majandusaasta lõpu

seisuga töötas ettevõttes 28 inimest.

Hetkel kuum