Kadi Heinsalu • 26. juuni 2002 kell 10:05

Kogumispensioni seaduse muudatus pikendab kogumise aega

Juulist jõustuv kogumispensioni seaduse muudatus lubab pensioni II sambasse raha koguda ka pärast pensioniea saabumist.

Uue redaktsiooni kohaselt ei lõpe kohustusliku kogumispensioni makse tasumise õigus ja kohustus mitte isiku vanaduspensioni ikka jõudmisele järgneva aasta 1. jaanuaril, vaid kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlmimisel kohustusliku pensionifondi osakute tagasivõtmiseks esitatud avalduse või kohustuslikust pensionifondist kogumispensioni väljamaksete saamiseks esitatud avalduse registripidaja poolt täitmise aastale järgneva aasta 1. jaanuaril.

Ka peab kohustatud isik sätte uue sõnastuse kohaselt avalduse täitmisest makse kinnipidajat teavitama.

Hetkel kuum