Inge Rumessen • 28. juuni 2002 kell 8:55

Eesti Pank: Suurenenud impordinõudlus piiras majanduskasvu

Statistikaameti poolt avaldatud esimese kvartali SKP andmetest nähtub, et sisenõudlust suurendasid investeeringud.

Seejuures eratarbimise osatähtsus püsis praktiliselt eelmise aasta sama perioodi tasemel.

?Suure jooksevkonto puudujäägi põhjuseks esimeses kvartalis oli investeeringute kiire kasv, mis rajanes suuresti imporditud kaupadel ja teenustel. Seetõttu jäi investeeringute positiivne mõju majanduskasvule tagasihoidlikuks ning viimane ei ületanud 3,2%,? sõnas Eesti Panga osakonnajuhataja Andres Saarniit.

Põhikapitali tehtud investeeringute ja varude juurdekasvu osatähtsus kvartali SKP-s ulatus 33 protsendini, mis oli viimati sama suur 1998. aastal. Saarniidu sõnul sunnib varude ennenägematult suur, ligi 11 protsendini ulatuv osakaal arvama, et tegu on pooleliolevate investeerimisprojektidega. Seda tõlgendust toetab ehituse kiire kasv, mis oli 12,5 protsenti püsihinnas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ning ehitusteenuste sisseostmine, mis kajastub maksebilansi jooksevkontol.

Eelöeldu viitab ka investeerimise kiire kasvu jätkumisele. Endiselt jääb päevakorda küsimus investeeringute jagunemisest eksportiva ja sisenõudlust teenindava sektori vahel. Vähegi pikema perioodi jooksul ei ole aga sisenõudluse sellise kasvutempo säilimine ilma eksporditulude suurenemiseta mõeldav.

Hetkel kuum