Tarmo Riisenberg • 9. juuli 2002 kell 8:53

Tartu tõstis sundüürnikele antava laenu piirmäära

Tartu linnavalitsus otsustas oma eilsel istungil tõsta tagastatud eluruumide elanikele antava laenu piirmäära 100 000 kroonilt 200 000 kroonini.

Piirmäära kahekordistamine on seotud kinnisvarahindade pideva tõusuga ja

vajadusest anda hoogsam käik sundüürnike probleemide lahendamisele Tartulinnas.

2002. aasta mais läbiviidud küsitluse ning seni laekunud taotluste põhjal

saab öelda, et sundüürnikena Tartus elava leibkonna keskmine suurus on 2,3inimest.

Arvestades kinnisvaraturu hindasid on 200 000 kroonise laenu ja 25

protsendilise omafinantseerimise määra abil võimalik soetada kuni 270 000kroonine korter. Kümneks aastaks võetava 200 000 kroonise laenu puhul onigakuine maksimaalne kuumakse 3000 krooni. 2002. aasta maikuus tehtudküsitlusest selgus, et 15 protsenti sundüürnikest on võimelised igakuiselttasuma 2000-4000 krooniseid laenumakseid.

Tagastatud eluruumide elanikele antava laenu piirmäär on alates 1998. aasta

oktoobrist olnud 100 000 krooni. Tartu linna üürnike registris on umbes 700sundüürnikku. Sundüürnikel on võimalik Tartu eluasemefondist taotleda kaslaenu, kolimistoetust kuni 2000 krooni või ostmistoetust kuni 40 000krooni.

Hetkel kuum