Ülo Toomsalu • 15. juuli 2002 kell 7:51

PM: Välismaalastele maa müüki võidakse piirata

Uus seaduseelnõu peab selle loojate hinnangul tagama peale põllumaa müügi reguleerimise ka soetatud kinnistu hilisema sihipärase kasutamise.

Valitsuses kooskõlastusringil oleva kinnisasja omandamise seaduse eelnõu ettevalmistanud põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja Krista Kõivu hinnangul on uue seaduse eesmärgiks tagada, et põllumaad, mida eeskätt välismaalased või juriidilised isikud ostavad, kasutatakse ka edaspidi maaharimiseks, kirjutab Postimees.

Seaduse väljatöötajate hinnangul on põllumajandusmaad võimalik omandada peaaegu igaühel - piirangud kas puuduvad või ei ole efektiivselt rakendatavad. Seetõttu ostavad põllumajandusmaad sageli inimesed, kes kas ei oska või ei soovigi seda vastavalt otstarbele kasutada, mille tagajärjeks on söötis põllumaad.

?Samuti esineb juhtumeid, et põllumajanduslikult kasutatavaid kinnistuid jagatakse elamukruntideks, mis ei võimalda seda maad põllumajanduslikel eesmärkidel kasutada,? seisab seaduseelnõu seletuskirjas.

Uus seadus peaks need probleemid Kõivu hinnangul lahendama, sest eelnõu sätestab nõuded põllumajandusmaa omandaja põhitegevusalale ja haridusele. Läänemaa Lihula valla mahetaluniku Oivo Teppani arvates on aga ka uue seaduse rakendumise korral võimalik kasutada variisikuid.

?Otstarbekam oleks ilmselt välismaalastele, kel tõsine plaan maaharimisega tegeleda, maa kümneteks aastateks välja rentida ja siis nende tegevust kontrollida,? rääkis Teppan.

Kõivu hinnangul peaks uus seadus eelkõige mõjutama saartel toimuvat maa massilist müüki välismaalastele. ?Ka looduslikud karjamaad on põllumajandusmaad ning nendele lihtsalt suvilate rajamist ei saa nimetada kuidagi sihipäraseks tegevuseks,? märkis Kõiv.

Hetkel kuum