Kadi Heinsalu • 29. juuli 2002 kell 14:11

Pirita sild taastatakse hiljemalt oktoobriks

Täna Pirita silla seisukorda hinnanud betoonieksperdid kinnitavad, et sild pole liiklejaile ohtlik.

Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Kaupo

Raadiku sõnul esitavad Tallinna Tehnikaülikooli betoonieksperdid omakirjaliku ekspertiishinnangu silla kahjustuste ning ettepanekud nendevõimaliku likvideerimise kohta paari päeva jooksul, teatas Raepress.

'Kuid juba täna võib öelda, et kinnitust leidis spetsialistide esialgne

seisukoht, mille kohaselt pole sild liiklejaile ohtlik,' märkis Raadik.Silla keskel asuvas shahtis olid ära põlenud tänavavalgustuskaabel ningkanalisatsiooni- ja veetorude isolatsioonimaterjalid.

Raadiku sõnul peab kommunaalamet tellima silla taastamiseks projekti ning

silla taastamistöödega võib amet tõenäoliselt ühele poole saada oktoobriks.Peale kommunaalameti ning Tehnikaülikooli spetsialistide käisid sillakahjustusi välja selgitamas Tallinna Teede AS ning AS Tallinna Küte TallinnaVesi ja AS Eesti Energia esindajad.

Pirita sild süttis põlema 25. juuli pärastlõunal, tuli sai tuletõrjujate

esialgse hinnangu kohaselt alguse silla keskel paikneva kaalbisahtijuhtmetest.

Hetkel kuum