30. juuli 2002 kell 8:07

PM: Aiandusühistu süüdistab valda alajaama varguses

Aiandusühistu juht süüdistab Kernu vallavalitsust varguses, sest vald kuulutas ühistu trafoalajaama peremehetuks ning andis Eesti Energiale.

Aiandusühistu Põrgupõhja juhatuse esimees Agu Telga kuulis ühistule kuuluva Laitses asuva 10/0,4 kV alajaama ärandamisest juhuslikult ning palus seepeale Kernu vallavalitsusel tunnistada kehtetuks aastatagune otsus vara peremehetuks tunnistamise kohta ning peatada vara Eesti Energiale üleandmise kava.

Kernu vallavanema Enn Karu sõnul on nende valla territooriumil 120 aiandusühistut, kellest paljud on sundlõpetatud, ning seetõttu otsustas vald võtta peremehetuna arvele Laitse-Kibuna piirkonna kõrgepingeliine, alajaamu ja madalpingevõrke, et nende üleandmisega Eesti Energiale tagada kõigi varustamine elektriga.

Telga sõnul võiks alajaama maksumus ulatuda 70 000?100 000 kroonini. «Lisaks läheb aiandusühistu liikmetele otse Eesti Energialt elektri ostmine kallimaks kui aiandusühistu kaudu,» lisas Telga.

Eesti Energia Teeninduse sektorijuhataja Olaf Veskise sõnul ei saa Eesti Energia võrkusid ja alajaamasid poolikult üle võtta, sest tal peab olema pääs kõigi klientideni. «Kui mõni alajaam ei kuulu vahelt meile, siis ei suuda me selle taga olevate klientide suhtes oma kohustusi täita,» selgitas Veskis.

Hetkel kuum