5. august 2002 kell 7:26

PM: USA on seadusega vastu rahvusvahelisele kohtule

Üleeile USA presidendi allkirja saanud Ameerika riigiteenistujate kaitse akt keelab Ühendriikidel igasuguse koostöö Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga.

Seadus annab riigipeale õiguse kasutada kõiki vahendeid siiski kohtu ette sattunute vabastamiseks.

Muu hulgas on selle seaduse põhjal võimalik USA presidendil anda korraldus sooritada sõjaväeline operatsioon Hollandi linna Haagi, kus Rahvusvaheline Kriminaalkohus asub.

Seetõttu on akt juba varem saanud hüüdnimeks «Haagile kallaletungimise seadus» ja mõistagi põhjustanud eriti suurt pahameelt Hollandis.

Äsjajõustunud seaduses veel mitu sätet, mis võivad mõjutada ka Eestit.

Nii näeb akt ette sõjalise abi lõpetamist maadele, mis on Rahvusvaheline Kriminaalkohtu statuudiga liitunud. Eesti parlament ratifitseeris statuudi eelmise aasta septembris.

Ameerika Ühendriigid on olnud sõjaliselt üks Eesti suuremaid toetajaid nii varustus- ja relvastusabi kui ka väljaõppe osutamise poolest.

Rahvusvahelises plaanis on vahest olulisem ÜRO rahuvalvega seonduv. Akt keelab Ühendriikide sõjaväelastel ja ametiisikutel osaleda rahuvalveoperatsoonidel, kui ei ole tagatud USA kodanike puutumatus.

Hetkel kuum