Raimo Ülavere • 22. august 2002 kell 12:40

Majandusministeerium: tööstuse head näitajad põhjustas lisatööpäev

Juuli tööstustoodangu näitajate taga võisid olla üks lisatööpäev kuus ja eelmise aastaga erinev puhkuste graafik, kommenteerib majandusministeerium.

Juulis suurenes tööstustoodangu müük eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10% võrra, mis on samavõrdne maikuu müügikasvu näitajaga.

Kui mais realiseeriti suurel määral eelmistel perioodidel müümata jäänud toodangut, siis juulis toetas müügikasvu ka see, et oli ühe päeva võrra suurem tööpäevade arv. Samuti võisid rolli mängida puhkused, mis ei pruukinud eelmise aasta omadega kattuda, võimaldades näidata sellel aastal suuremaid müüginumbreid. Tööstustoodangu tootmine kasvas juulis 7,3%.

Töötlevas tööstuses suurenes kõige enam müük metallitootmises (152%), mille taga on tõenäoliselt ühekordsed müügitehingud. Endiselt hästi on läinud tekstiili-, paberitoodete ja puidutootjatel, kus kasvas nii tootmine kui toodangu müük. Müük kasvas nendes harudes vastavalt 45%, 32% ja 14%. Müügikasvu on toetanud eelkõige stabiilse välisnõudluse püsimine.

Raadio-, side- ja televisiooniseadmete tootmises kasvas juulis nii toodang (21%) kui toodangu müük (22%). Samas ei pruugi see viidata pikemaajalise ettevõtete olukorra paranemisele, sest samasugune ühekordne hüppeline müügikasv oli ka maikuus. Siiski võib seda lugeda signaaliks mõnevõrra soodsamatest arengutest, mis toetab ka prognoosi tootmisharu ettevõtete olukorra paranemisest teisel poolaastal.

Kesiseks jäi müügikasv toiduainetööstuses, mis suurenes üksnes ühe protsendi võrra. Toiduainetööstuse halbade müügitulemuste taga on endiselt müügi languse püsimine kala- ja piimatoodete tootmises. Madalseisu püsimine nendes tootmisharudes tugineb jätkuvalt ebastabiilsel välisnõudlusel. Selle tunnistuseks on ka tootmismahtude vähenemine, mis viitab sellele, et ettevõtted realiseerivad suvel rohkem eelmiste perioodide toodangut.

Kokkuvõttes oli juuli müügi koha pealt tööstusettevõtetele edukas. Siiski ei saa jätta märkimata, et selle taga võivad olla erinevatel aastatel erinevatel kuudel võetavad suvepuhkused ja eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ühe päeva võrra rohkem tööpäevi. Ettevõtjate endi hinnangud on majanduskonjunktuurile positiivsed ning lähitulevikus oodatakse majandustegevuse elavnemist.

Hetkel kuum