Ülar Lauk • 27. august 2002 kell 13:32

Ajakirjanikud kaitsevad oma õigust info konfidentsiaalsusele

Maailma massiteabekanalid pöördusid Haagi sõjakuritegude tribunali poole palvega ümber vaadata kohtu otsus ajakirjanike tunnistajaks kutsumise kohta.

Kutse saadeti endisele Washington Posti ajakirjanikule Jonathan Randal"ile, keda kohus peab tähtsaks tunnistajaks Balkani poolsaarel toimunud genotsiidi kohta. Randal keeldus tunnistusi andmast, kirjutab BBC.

Nagu massiteabekanalite avalduses öeldakse, võib ajakirjanikelt tunnistusi nõuda vaid erandjuhtudel.

Endine BBC korresponedent Balkanil Jackie Rowland nõustus samas andma tunnistusi kohtuprotsessis Slobodan Milosevici vastu. Rowland räägib sellest, mida ta nägi 1999. aastal Kossovo vanglas, kus surid vangid.

Rowlandi otsus teravdab korrespondentide sõnul vaidlusi selle üle, kas ajakirjanikud peaksid taolistel protsessidel osaledes seadma ohtu ennast ja oma infoallikaid.

<#BBC=http://news.bbc.co.uk/hi/russian/world/default.htm>

Hetkel kuum