30. august 2002 kell 7:27

Internetikasutajate arvu osas on Eesti keskpärane riik

Eesti edestab internetikasutuse osas Kesk- ja Ida-Euroopa riike ning Itaaliat, Suurbritanniat ja Prantsusmaad, teatas Emor.

Globaalses mastaabis kuulub Eesti oma 39% internetikasutajate osakaaluga keskmise internetikasutusega riikide hulka. Kõige internetiseeritumad on Skandinaaviamaad ja Põhja-Ameerika riigid. Kõige laiema interneti levikuga on Taani (63%), USA (62%), Holland (61%) ja Kanada (60%).

Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on interneti omaksvõtmine toimunud väga erineva tempoga. Internetikasutuse tase varieerub Ukraina 4%-lisest internetikasutusest Eesti kümme korda kõrgema internetikasutajate osakaaluni. Eestile järgnevad selles riikide grupis Tsehhi ja Slovakkia vastavalt 28% ja 24% internetikasutusega.

Erinevalt arenenud riikidest, kus interneti juurde jõutakse peamiselt koduarvuti vahendusel, toetub Kesk- ja Ida-Euroopa internetikasutuse areng enam tööl ja koolis interneti kasutamise võimalustele. Kui arenenud lääneriikide elanikest kasutab kodus arvutit kolmandik, siis Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on see võimalus vähem kui kümnendikul.

Eesti paistab võrreldes teiste riikidega silma interneti hea kättesaadavusega koolides. Tänu Tiigrihüppe programmile on koolis internetti kasutanute osakaal meil 12% 15-aastaste ja vanemate vanusrühmast. Sama kõrge on see näitaja veel ainult Soomes.

Emori teatel laieneb internetikasutus jätkuvalt. Uuringusse kaasatud riikides kasvas internetti kasutavate inimeste hulk keskmiselt 31%-lt 34%-le. Kõige kiirema interneti leviku kasvuga riik oli möödunud aastal Leedu, kus interneti kasutajaskond aasta jooksul kahekordistus.

Internetikaubandus edeneb visamalt. Kaupu on interneti vahendusel ostnud keskmiselt 15% internetikasutajatest, mis on sama palju kui eelmisel aastal. E-kaubandus kasutajate esikolmiku moodustavad USA (32% internetikasutajatest), Lõuna-Korea (31%) ja Saksamaa (26%).

Andmete allikas on Emori partnerfirma TNS Interactive poolt koordineeritud Globaalne e-kaubanduse uuring, mille käigus küsitleti 2002.a. I pooles enam kui 42 000 inimest 37. riigist üle maailma.

Hetkel kuum