3. september 2002 kell 8:50

Koolilapsed saavad iga päev riigilt 1,5 krooni ulatuses piimatooteid

Homme maksab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 232 linna- ja vallavalitsusele välja 25 miljonit krooni koolipiimatoetust.

Toetuse eest saab piima ja piimatooteid 562 koolis kokku 41 402 I-III klassi õpilast. Toetuse suurus õpilase kohta on 1,5 krooni koolipäevas ehk 61,5 krooni veerandi kohta.

Eelmise veerandiga võrreldes saab koolipiimatoetust 15 omavalitsust ja 20 kooli rohkem. Vaatamata koolipiimatoetuse saajate hulga suurenemisele nii omavalitsuste kui ka koolide lõikes, on koolipiimatoetust saavate õpilaste arv vähenenud 512 lapse võrra.

Kui eelmisel veerandil maksti toetust 90 protsendile koolidest, siis alanud veerandil saab koolipiimatoetust 98% koolidest, kelle kohta omavalitsused taotluse esitasid. Lisaks taotlusele tuli omavalitsusel esitada ka aruanne üle-eelmisel veerandil saadud koolipiimatoetuse kasutamise kohta.

Alanud õppeveerandil jääb aruande mittetähtaegse esitamise või koolipiimatoetuse mittesihipärase kasutamise tõttu toetuseta 14 kooli kokku 1094 I-III klassi õpilasega. Eelmise õppeaasta viimasel veerandil jäi toetuseta 54 kooli 3158 õpilast.

Koolipiimatoetus on kohalikule omavalitsusele antav riiklik rahaline abi, millega kaetakse osaliselt õpilastele pakutava Eestis toodetud piima, jogurti, keefiri või hapupiima maksumus. Ostetavate piimatoodete puhul tuleb kinni pidada kehtestatud sortimendist.

Hetkel kuum