Ülar Lauk • 13. september 2002 kell 11:45

George Bushi nõudmised Iraagile

Esinedes ÜRO peaassambleel formuleeris USA president George Bush mida peaks tegema Iraagi diktaator Saddam Hussein, kui ta soovib rahu.

Iraak peab tingimusteta hävitama kõik massihävitusrelvade varud, lõpetama terrori oma rahva vastu, vabastama välisriikide kodanikud, keda salaja hoitakse riigi vanglates (teiste hulgas on üks ameerika lendur, kes vangistati 1991.aastal), lõpetama rahvusvahelise terrorismi toetamise ja lõpetama programmi 'Nafta toidu vastu' raames saadud vahendite kulutamise relvastuse ostuks.

Bush teatas, et Iraagi rezhiim ei ole täitnud rahvusvahelisele üldsusele antud lubadusi ja püüab luua tuumarelva. Iraak kujutab ohtu tervele maailmale, sealhulgas, nagu väljendus Bush 'minu rahvale'.

<#Washington Profile=http://www.washprofile.org/index.asp>

Hetkel kuum