Sulev Oll • 16. september 2002 kell 14:32

Sotsiaalministeerium kutsub üles toidukäitlejaid tunnustust taotlema

Sotsiaalministeerium kutsub üles kõiki toitu käitlevaid ettevõtteid vastavalt seadusele taotlema selle aasta jooksul tunnustust.

Ministeeriumi üleskutse on tingitud Tervisekaitseinspektsiooni aruandest, mille viimane esitas sotsiaalministrile täna hommikul. Aruande kohaselt ei kiirusta toidu käitlejad tunnustuse taotlemisega.

Vastavalt Toiduseadusele peavad järgmise aasta 1. jaanuariks 2003 olema kõik toitu käitlevad ettevõtted: kauplused, restoranid, kohvikud, sööklad, aga ka lasteasutuste sööklad, olema tunnustatud.

Tunnustamine tähendab, et toiduga tegelev asutus saab tervisekaitse või toiduameti järelevalveinspektorilt kinnituse, et seal käideldakse toitu vastavalt toidu ohutuse nõuetele.

Tunnustamise saamiseks tuleb toidukäitlejal pöörduda Tervisekaitseinspektsiooni kohaliku talitus või osakond poole. Kui järelevalveinspektor veendub nii kirjalike materjalide alusel kui ka kohapeal käies, et toidukäitleja suudab pakkuda tervisele ohutut toitu, saab ta tunnustatud.

Tänaseks on Tervisekaitseinspektsioonilt tunnustust taotlenud ja saanud kokku umbes 15% toidukäitlejatest, sealhulgas koolisööklaid on tunnustatud vaid pisut üle 4%.

Sotsiaalministeeriumi haldusalas tegutseva Tervisekaitseinspektsiooni järelevalve all on ligi 10 000 tunnustamisele kuuluvat toidukäitlemisettevõtet, neist 645 on koolisööklad.

Hetkel kuum