Silva Männik • 20. september 2002 kell 14:11

Eesti Raudtee on liiklusest kõrvaldanud ohtlikud vedurid

Raudteeameti täna lõpetatud järelkontroll tuvastas, et tema nõudmine, jätta liiklusest kõrvale ohtlikud vedurid, on täidetud.

Raudteeamet teostas eile ja täna järelkontrolli ettekirjutuse osas, mis

kohustas seisma jätma kõik C-36-7 tüüpi liiklusohtlikud vedurid.Teede- ja sideministeeriumi teatel ei tuvastatud pistelise kontrolli käigus liinil ühtegi puudustega nimetatud tüüpi vedurit.

Ettekirjutuse täielikuks täitmiseks tuleb AS Eesti Raudteel paigaldada kõigile C-36-7 tüüpi veduritele seadmed, mis tagavad, et välja lülitatud valvsus-, signalisatsiooni- ja pidurdusseadmetega liigelda ei saa.

Teise veeremit puudutava ettekirjutuse osas, mis kohustas AS Eesti Raudteed

registreerima kogu oma veeremkoosseisu, on AS Eesti Raudtee esitanudRaudteeameti poolt nõutud täpse ajagraafiku selle kohta, millal on esitatudkõik vajalikud dokumendid kõigi veeremiühikute kohta.

Vastavalt ajakavale kohustub AS Eesti Raudtee hiljemalt 1. novembriks kogu AS Eesti Raudtee

veeremi kohta esitama registreerimiseks vajalikud dokumendid.

Ettekirjutuse, mis sai aluseks AS Eesti Raudtee infrastruktuuri ohutustunnistuse kehtetuks tunnistamisele, tähtaeg on 23. september. Alates 24. septembrist teostab Raudteeamet korduskontrolli ning seejärel teeb otsuse, kas ettekirjutuse sisu on täidetud või mitte.

Hetkel kuum