Inno Tähismaa • 24. september 2002 kell 9:07

1998. aastal kehtinud kriminaalkoodeks sätestas karistuse insaidertehingu eest

Neli aastat tagasi sügisel kehtinud kriminaalkoodeks nägi ette karistuse isiklikes huvides tehtud nn insaidertehingute eest.

Väljavõte Kriminaalkoodeksist, § 161/2, mis kehtis Indrek Neivelti tehingute tegemise ajal.

Emitendi väärtpaberitega isiklikes huvides sooritatud tehing.

Emitendi väärtpaberitega sooritatud tehingu eest selle emitendi väärtpaberitega vahetult tegeleva äriühingu töötaja poolt isiklikult või vahendaja kaudu või teiste väärtpaberituru kutseliste osaliste väärtpaberitega vahetult tegelevate töötajate poolt isiklikult või vahendaja kaudu isiklikes või isikuga seotud juriidilise isiku huvides - karistatakse rahatrahviga või arestiga või vabadusekaotusega kuni ühe aastani koos vastaval ametikohal töötamise või vastaval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega või ilma selleta.

Hetkel kuum