Peeter Raidla • 16. oktoober 2002 kell 13:40

Parkimistrahvi saab sisse nõuda ka liisingufirmalt

Riigikohus leidis, et parkimistrahvi nõudele ei pea kirjutama haldusõigusrikkuja nime.

Oma tänase määrusega tühistas Riigikohus Tallinna ringkonnakohtu otsuse, mille kohaselt saab täitemenetluse seadustiku järgi toimuda sundtäitmine vaid võlgniku ehk antud juhul konkreetse inimese suhtes, kes jättis parkimistasu maksmata.

Jutt on Hansa Liising Eestile kuuluvast BMWst, millele määratud parkimistrahv pöörati täitmisele Hansa Liising Eesti suhtes ning mille kohtutäitur Hannes Järvala ka liisingufirma arvelduskontolt sisse nõudis.

Hansa Liising polnud sellega nõus ja kaebas asja kohtusse. Tallinna linnakohus tegi otsuse kohtutäituri kasuks, leides, et parkimistasu jättis maksmata BMW omanik Hansa Liising Eesti.

Vastupidisele seisukohale asus Tallinna ringkonnakohus, kelle arvates trahvinõudest ei selgunud, kes on täitedokumendi kohaselt trahvitu ehk võlgnik ning kelle suhtes annab see täitedokument aluse täitemenetluse algatamiseks.

Nagu öeldud, Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse.

'Asjaolu, et trahvinõude pöördele on Hansa Liising kirjutatud lahtrisse 'omanik/valdaja/juht', ei oma kohtutäituri jaoks täitemenetluses tähtsust,' seisab Riigikohtu tänases määruses. '...Trahvinõudele oli märgitud isik, keda trahvinõude koostajad peavad haldusõiguserikkujaks ja seega võlgnikuks. Kohtutäitur ei pea kahtlema ja kontrollima, kas sõnade 'omanik/valdaja/juht' kasutamine sõna 'võlgnik' asemel on eksitav ja kas vastavasse lahtrisse märgitud isik on ka tegelikult võlgnik või mitte.'

Riigikohus saatis asja tagasi Tallinna ringkonnakohtusse uueks läbivaatamiseks.

Hetkel kuum