23. oktoober 2002 kell 7:46

Tallinlased taotlevad aktiivselt kolimistoetust

Tallinna Elamumajandusamet on täna juba sajale linnaelanikule maksnud välja kümme tuhat krooni kolimistoetust.

Kolimistoetust saavad taotleda pärast 1. jaanuari 2001 tagastatud eluruumist ümberasunud või tagastatud eluruumi omandanud linlased.

Abilinnapea Jaan Moksi sõnul on kolimistoetuse taotlejate arv tänaseks palju suurem, kui linnavalitsus seda toetuse käivitamisel eeldas. 'Tulemus on linna jaoks väga positiivne,' märkis Moks, 'sest toetust saavad need sundüürnikud, kes on oma korteriprobleemi ise lahendanud ehk endale linna abita uue elamispinna muretsenud. Saame täpse pildi ka selle kohta, kui suurele arvule sundüürnikele linn tulevikus kortereid rajama ei pea.'

Linna eelarvest on kolimistoetuse maksmiseks sellel aastal ette nähtud 1 miljon 500 tuhat krooni, seni on toetuste väljamaksmiseks kulunud 990 000 tuhat. Täna on menetluses veel 200 inimese taotlused kolimistoetuse saamiseks, 11 taotlejat on saanud linnalt eitava vastuse.

Elamumajandusameti vanemspetsialist Sirje Saarna sõnul on seni umbes kolmandik kolimistoetuse saajaist olnud pensionärid, kes kolivad linnast maale. 'Toetus on mõeldud eluruumist ümberasumisega seotud kulude osaliseks kompenseerimiseks,' seletas Sirje Saarna.

Kolimistoetus on ühekordne toetus, mida makstakse sotsiaaltoetusena. Toetust saab taotleda isik, kes on Tallinna linnas asuvat tagastatud eluruumi kasutanud õiguslikul alusel ja kelle kasutusõigus sellele eluruumile on tekkinud enne eluruumi tagastamist õigustatud subjektile. Kolimistoetuse taotleja saab olla tagastatud eluruumi üürnik või üks temaga koos tagastatud eluruumis elanud täisealine perekonnaliige. Kolimisitoetuse taotleja ei tohi olla kohalike maksude maksuvõlglane ning peab olema maksnud oma tulumaksu kolimisaastal ja sellele eelneval aastal Tallinna linna Füüsiliste isikute Maksuametile.

Kolimistoetust ei maksta, kui tagastatud eluruumist asutakse ümber Tallinna linna omandis olevasse eluruumi. Kolimistoetuse maksmist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr. 34 kinnitatud kolimistoetuse maksmise kord, mis jõustus selle aasta 6. juunil. Esimesed toetused maksis linn välja selle aasta augustis.

Hetkel kuum