31. oktoober 2002 kell 22:00

Ette kujundatud hoiakutega küsitlus

Maksuameti käsutuses on e-kiri, mis sisaldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt ettevõtjatele saadetud küsimusi maksuhalduri tegevuse kohta. Selle kirja tulemuseks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt meedias tõstatatud teema maksuameti tulemuspalkade ümber ning viited maksuameti ebaõiglasele ning erapoolikule käitumisele maksumaksjate kontrollimisel.

EKTK väitel laekus küsitluse tulemusel maksuameti tegevuse kohta avaldusi 335 ettevõtjalt/maksumaksjalt, kellel oli pretensioone maksuameti käitumise suhtes.

Küsitlus lugedes on aga ilmselge, et selle alusel laekunud avaldused ei kajasta ega saagi kajastada objektiivset tegelikkust, kuivõrd juba küsitlusele eelnenud sissejuhatus suunab vastajaid üheselt häälestama end maksuhalduri vastu negatiivselt. Lisaks on ka esitatud küsimused selge negatiivse suunitlusega ning on ilmne, et JA/EI vormis nõutud vastused ei saagi tugineda konkreetsetel faktidel ega objektiivsetel asjaoludel.

Näiteks vastused küsimustele: ?Kas Maksuamet on Teid alusetult käibemaksukohustuslaste registrist kustutanud? või ?Kas Maksuamet on eiranud/ei ole arvestanud Teie poolt esitatud dokumentaalseid tõendeid? on objektiivsed vaid juhul, kui maksumaksjal on viidata ka haldusaktile või kohtuotsusele, mis tema väiteid kinnitab. Vastasel korral võib tegemist olla vaid ettevõtja subjektiivse hinnanguga maksuameti käitumisele, mis ei pruugi vastata tegelikele asjaoludele.

Maksuametil on nii mõnigi kogemus olukorrast, kus kohtus maksuhalduri ettekirjutust edutult vaidlustanud maksukohustuslased väidavad maksuhalduri seisukohti kinnitavast kohtuotsusest hoolimata, et maksuhaldur on nendele maksu ebaõigelt määranud.

On hämmastav, et küsitlust läbi viies kujundatakse esmalt küsitletaval negatiivne hoiak ja eksponeeritakse siis tulemusi objektiivse tõena.

Autor: Maret Ambur

Hetkel kuum