5. november 2002 kell 13:23

Notariaadiseaduse eelnõu läheb riigikogu ette

Valitsus kiitis täna heaks notariaadiseaduse, notari tasu seaduse, tõestamisseaduse, vandetõlgi seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu.

Seaduseelnõu sisaldab endas kahesuguseid muudatusi. Esimest liiki muudatused tulenevad Eesti peatsest ühinemisest Euroopa Liiduga. Notariaadiseadusesse ja notari tasu seadusesse lisatakse täiendused, mis on tingitud välisriigi kohtuotsuste ja muude täitmisele kuuluvate ametlike dokumentide täitmise ja tunnustamise õiguslike aluste muutumisest Eestis ühinemisel Euroopa Liiduga.

Eelnõuga lisatakse notari ametitoimingute loetelusse tunnistuste väljastamine notariaaldokumendi kohta, mis on Eesti õiguse kohaselt täitedokumendiks ning määratakse kindlaks tunnistuse koostamise tasu. Eelnõu teiste peamiste muudatuste eesmärgiks on seadusega notariaalsele tõestamismenetlusele esitatud nõuete konkretiseerimine vastavalt notarite praktikas esile kerkinud vajadustele.

Hetkel kuum