Kadi Heinsalu • 11. november 2002 kell 13:08

Riigikontrolöri kandidaadid Raju ja Oviir on kolm kuud jälgimise all

President kohtus riigikontrolöri kandidaatide Olev Raju ja Mihkel Oviiriga ja soovitas mõlemal kandideerida, järgneb kolmekuuline kontrollaeg.

Kuna riigikontrolöri ametikoht eeldab riigisaladusele juurdepääsu loa

taotlemist, on mõlemad kandidaadid esitatud loa saamise nõuetele vastavuse kontrollimiseks. Pärast kontrolli, mis vältab kuni kolm kuud, teeb president Riigikogule ettepaneku riigikontrolöri ametisse nimetamiseks.

President Arnold Rüütel kohtus täna hommikupoolikul Kadriorus Olev Raju ja

Mihkel Oviiriga, teatas presidendi kantselei. Konsultatsioonide tulemusel parlamendifraktsioonidega tegi president nii Riigikogu Keskfraktsiooni liikmele Olev Rajule kui ka parteitule õiguskantsleri asetäitja-nõunikule Mihkel Oviirile ettepaneku kandideerida riigikontrolöri ametikohale. Mõlemad andsid selleks omanõusoleku.

Hetkel kuum