12. november 2002 kell 8:42

Valitsus andis ka aktsiaseltsidele veidi ajapikendust

Valitsus kiitis heaks eelnõud, millega saavad veidi lisaaega need ASid, kes pole end veel väärtpaberite keskregistris registreerinud.

Kavandatava Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muudatuse kohaselt on aktsiate registreerimisest vabastatud aktsiaselts, kelle pankroti kohus välja kuulutas või kelle sundlõpetamise otsustas kohus muul alusel hiljemalt 1. jaanuariks 2003.

Sundregistreerimisest pääseb AS ka siis, kui ta on esitanud kohtu registriosakonnale hiljemalt 2003. aasta 1. jaanuariks järgmise kandeavalduse:

1. täis-, usaldus- või osaühinguks ümberkujundamise kohta;

2. ühinemise kohta, kui ühendavaks ühinguks on aktsiaselts, kelle aktsiad on Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud või vastav taotlus on esitatud hiljemalt eelnimetatud kuupäeval;

3. ühinemise kohta, kui ühendavaks ühinguks on täis-, usaldus- või osaühing;

4. jagunemise kohta jaotumise teel, kui omandavateks äriühinguteks on täis-, usaldus- ja osaühingud;

5. vabatahtliku lõpetamise kohta.

Hetkel kuum