Virkko Lepassalu • 13. november 2002 kell 15:22

Toll peatas AS-i Raudalu Kaubahoov aktsiisilao tegevusloa

Tolliameti peadirektor otsustas täna kolmeks kuuks peatada aktsiisilaopidaja ASi Raudalu Kaubahoov tegevusloa.

Tolliameti pressiteatest selgus, et ettevõte ei täitnud pidevatest võlgnevustest tulenenud nõuet tõsta tagatissummat.

Toll võib ettevõttetele määrata tekkida võivast maksukohustuse suurusest väiksema tagatissumma asemel suurema, kui aktsiisilaopidajal on suurenenud alkoholiaktsiisi maksmata jätmise risk.

Aktsiisilaopidajal on kohustus suurendada tagatist seitsme tööpäeva jooksul vastavalt tolliameti poolt määratud tagatissummale. AS Raudalu Kaubahoov oli kohustatud esitama tolli poolt määratud suurendatud tagatise Tolliametile hiljemalt 12. novembriks, kuid ettevõte on jätnud selle tegemata.

Aktsiisilaos, mille tegevusloa kehtivus on peatatud, on keelatud ajutises aktsiisivabastuses oleva alkoholi vastuvõtmine ja lähetamine. Kui AS Raudalu Kaubahoov ei ole 90 kalendripäeva jooksul tegevusloa kehtivuse peatamist tinginud asjaolud kõrvaldanud, tunnistatakse aktsiisilao tegevusluba kehtetuks.

Aktsiisiladu on hoone või territoorium, kus aktsiisilaopidajal on õigus ajutises aktsiisivabastuses toota, ladustada, vastu võtta või lähetada alkoholiaktsiisiga maksustatavat kaupa. Ajutine aktsiisivabastus on alkoholiaktsiisiga maksustatava kauba tootmisel, ladustamisel ja transportimisel rakendatav korraldus, mille puhul on aktsiisimaksmise kohustus edasi lükatud. Alkoholiaktsiisi maksmise kohustus tekib kauba suunamisel aktsiisilaost Eesti turule müüki.

Hetkel kuum