Ülar Lauk • 15. november 2002 kell 11:59

Vedomosti: ?ansid sõja puhkemiseks on väga suured

ÜROle kolmapäeval saadetud kirjas ei leidnud USA formaalset nõusolekut võtta vastu Julgeolekunõukogu esitatud tingimused, kirjutab Vedomosti.

USA Välisministeeriumi kõrge ametnik nimetas intervjuus CNNile Iraagi kirja 'väljakutsusvaks'. Ta nimetas kahtlaseks Iraagi välisministri kasutatud väljendit: 'me hakkame töötama resolutsiooniga 1441, vaatamata selle halvale sisule'. Ametniku sõnul pole kirja tekstist ikka veel selge, kas Iraak on nõus täitma ÜRO Julgeolekunõukogu tingimusi.

Rahul pole ka Suurbritannia. Eriti ei meeldi neile väide, et 'Iraak ei ole tootnud ega oma inspektorite äraoleku ajal mingeid massihävitusrelvi - tuuma-, keemia-, bioloogilist ega rakettrelvi'. Eile teatas briti välisminister Jack Straw, et see väide tekitab kartusi, et uus kriis suhetes Iraagi ja rahvusvahelise üldsuse vahel võib puhkeda juba 8.detsembril.

Vene poliittehnoloogia keskuse analüütik Aleksei Makarkin peab sõja puhkemise tõenäosust väga suureks. 'Et täita kõiki resolutsiooni teingimusi, peab Saddam demonstreerima kannatlikkuse, lojaalsuse ja järeleandlikkuse imesid st omadusi, mis tal selgelt puuduvad'.

Resolutsioonis on ka sellised nõudmised, mis suure tõenäosusega kutsuvad esile konflikti inspektorite ja Bagdadi vahel. Üks neist on loomulikult nõudmine lubada inspektorid ligi kõikidele Husseini paleedele, mis on Iraagi võimudele alati vastuvõetamatu olnud.

Teine selline punkt on inspektorite õigus kohtuda ja rääkida iga Iraagi spetsialisti ja nende perekonnaliikmega, keda võidakse julgeolekukaalutlustel ka Iraagi piiridest välja viia.

Veel üks raskestitäidetav tingimus on inspektorite õigus kehtestada Iraagi territooriumil eritsoonid, millel oleks keelatud maapealne ja õhuliiklus.

Iga Iraagi-poolne vastupanu nende tingimuste täitmisel aga võidakse hinnata 'oluliseks rikkumiseks', mis resolutsiooni 1441 järgi 'toob kaasa tõsised tagajärjed'.

<#Vedomosti=http://www.vedomosti.ru/stories/2002/11/15-67-02.html>

Hetkel kuum