Virkko Lepassalu • 20. november 2002 kell 22:00

RMK peadirektor korraldas endale soodsa riigihanke

Keskkonnaministeerium tellis 450 000kroonise nõustamishanke Soome konsultatsioonifirmalt Indufor detsembris 2001. Sel ajal töötas üks Eesti nooremaid ning kiirema tähelennuga metsandusjuhte Aigar Kallas veel sealsamas keskkonnaministeeriumis, metsaosakonna juhataja kohusetäitjana.

Juhuslikult tegutses Aigar Kallas samal ajal ka juhatuse liikmena firmas Silva Reval, mida võib nimetada ka riigihanke saanud metsanõustamisfirma OY Indufori esinduseks Eestis.

Möödunud detsembris toimunud riigihanke dokumentidest võib lugeda, et keskkonnaministeerium vajas Indufori abistavat kätt metsanduse arengukava 2001?2010 algvariandi analüüsimiseks. Indufor pidi 450 000 krooni eest hindama kava kooskõla rahvusvaheliste lepetega ja Riigikogu poolt heakskiidetud metsapoliitikaga.

Hankedokumentidest nähtub ka, et ministeerium valis väljakuulutamata läbirääkimistega pakkumismenetluse. Teisiti öeldes tehti pakkumine ainult Induforile. Sellega välistati teised konkurendid, ehkki asjatundjaid leidunuks Eestis vähemalt kümneid.

Keskkonnamnisteerium põhjendas hanke suunamist Induforile asjaoluga, et firma assisteeris riiki aastatel 1995?1998 metsapoliitika koostamisel ja metsanduse ümberkorraldamisel.

Mida riik Induforilt 450 000 krooni eest ikkagi konkreetselt vastu sai?

RMK peadirektor ei soovinud vastata küsimustele, mis puudutasid Silva Revalit, OY Indufori, Induforile määratud riigihanget, hanke tulemuslikkust, huvide konflikti jne. Ta teatas keeldumisest e-kirjaga.

Personaliosakonna andmetel töötas Kallas keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhatajana 1. novembrist 2001 kuni 3. juunini 2002. Enne seda tegutses ta RMK asedirektorina.

Pärast ministeeriumi asus Kallas juunis 2002 tööle RMK peadirektorina, vahetades välja Andres Onemari. RMK peadirektori ametis sai Kallas ühtlasi Indufori 450 000kroonise riigihanke täitmise eest vastutavaks isikuks.

Riigihangete ameti asjatundjatega rääkides selgus, et aruannet hanke tulemuse kohta ei ole eilse seisuga RMKst ega keskkonnaministeeriumist ametile laekunud. Seega on tegemist seaduserikkumisega.

Lisaks pidanuks ametile 10 päeva jooksul pärast Induforiga nõustamislepingu sõlmimist esitatama hanke deklaratsioon.

Tegelikult on hankedeklaratsioon esitatud üle poole aasta hiljem ehk juulis 2002. Selles seisneb veelkordne seaduserikkumine.

Riigihangete ameti peadirektori asetäitja Andres Veel ütles: ?Riiki kui ostjat on väga raske karistada.?

Tema sõnul on pärast 1. septembrit riighangete ametil võimalik rikkumiste puhul algatada väärteomenetlus. Kui leitakse, kes süüdi, võib see see tema rahakoti 300 trahviühiku ehk kuni 18 000 krooni võrra kergemaks taha. Tagasiulatuvalt ehk Indufori hanke puhul ei saa trahvi rakendada.

Äriregistrist nähtub, et Aigar Kallas ei esindanud Silva Revalit mitte ainult riigiametnikuna keskkonnaministeeriumis, vaid ka RMK peadirektorina.

Ametlikult oli ta Indufori partneri Silva Revali juhatuse liige veebruarist 1997 septembrini 2002. 2001. aastal oli Silva Revali käive 30 000 krooni.

Konsulteerides Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni nõuniku Eenok Korneliga selgus, et ka RMK peadirektor on käsitletav ametiisikuna. Oma tegevuses peab RMK juht seega lähtuma korruptsioonivastase seaduse täitmisest.

Seda enam, et tegemist on väga suurte võimu- ning ametivolitustega juhiga, kes on ainuisikuliselt ka juhatus ning korraldab riigihankeid.

Seadusest nähtub, et juunis 2002 pidanuks Kallas ametit vastu võttes nõukogule oma huvidest eraäris ette kandma.

Ligi miljardikroonist aastatulu tootva RMK nõukogu liige Henn Korjus ütles: ?Otseselt ei ole ta minu teada ette kandnud, kuid ma olen ühelt istungilt puudunud.?

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnik Ahti Kuningas ütles, et on osalenud kõigil nõukogu istungitel, kuid nõukogu ei ole infot saanud.

Hetkel kuum